درخواست پلیس برای داده‌های موقعیت مکانی از گوگل افزایش یافته است

نیویورک تایمز گزارش کرده که درخواست مراجع قانونی برای دریافت اطلاعات موقعیت مکانی کاربران از گوگل اخیرا افزایش فراوانی داشته است.