بخش‌هایی از کلیسای نوتردام پاریس، یکی از مشهورترین بناهای تاریخی فرانسه و جهان، دوشنبه شب در آتش سوخت. علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست، اما مقام ها می گویند می تواند ناشی از عملیات مرمت کلیسا بوده باشد که بعد از ترک خوردن بدنه کلیسا شروع شده بود.