فدراسیون بوکس ایران می‌گوید مسئولیت مسابقه صدف خادم در فرانسه بر عهده او و برگزارکنندگان مسابقه است و این فدراسیون هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. این در حالی است که مربی خانم خادم می‌گوید در صورت برخورد با او در ایران پای رئیس‌جمهوری فرانسه را به میان خواهد آورد.