معترضان به سیاست‌های دولت‌ها در ارتباط با تغییرات آب‌وهوایی و محیط زیست، خیابان‌ها و مسیرهای مرکز شهر لندن را مسدود کردند و باعث ایجاد ترافیک سنگین در این مناطق شدند. گروه "شورش علیه انقراض" از دولت می‌خواهد که حقیقت را درباره تغییرات آب و هوایی بگوید و تا سال ۲۰۲۵ ضایعات سوخت‌های کربنی را به صفر برساند.