دانشمندان اسرائیلی می‌گویند قلب انسان را با استفاده از چاپگر سه‌بعدی و با رگ و پی انسانی شبیه‌سازی کرده‌اند. به گفته آنها این قلب مینیاتوری می‌تواند آینده جراحی پیوند قلب را تغییر دهد.