۳۱ سال از اعلام پایان عملیات انفال در عراق می‌گذرد، اما کشف گورهای دسته جمعی کردها به پایان نرسیده است. زمانی آدونیس، شاعر سوری نوشته بود "خدایا کردها را ببخش، که نمی‌توانند قرآن را ختم کنند، وقتی به سوره انفال می‌رسند، همه می‌میرند".