چرا جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث بروز فاجعه در آمازون شده است؟

جنگل‌های استوایی آمازون به‌‌دلیل تولید بیشتر سویا درمعرض نابودی هستند. این موضوع یکی از پیامدهای ناشی از جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده‌ی آمریکا است.