حزب سوسیال دموکرات فنلاند با کسب ۴۰ کرسی از مجموع ۲۰۰ کرسی پارلمان، توانست در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شود. اگر این حزب موفق به تشکیل دولت ائتلافی شود، آنتی رینه، رهبر آن، اولین نخست وزیر چپگرای فنلاند در نزدیک به دو دهه اخیر خواهد بود.