با تشکیل دولت راست‌گرای اسرائیل طرح صلح خاورمیانه چه سرانجامی خواهد داشت؟ وزیرخارجه آمریکا درمورد زمان به جریان افتادن این طرح به "آینده‌ای نه چندان دور" و "کمتر از بیست سال" اشاره کرد اما براساس بعضی گمانه‌زنی‌ها در روزنامه‌های اسرائیل زمان آن اواسط ماه ژوئن بعد از تعطیلات یهودیان و مسلمانان خواهد بود.