وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی نام سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی بین المللی ثبت کرده است. این سبب می‌شود تعداد بیشتری از شرکت‌های ایرانی تحت پیگرد قانونی دولت ایالات متحده قرار بگیرند و برای تجارت با اروپا دچار مشکل شوند.