روزنامه کیهان، وابسته به رهبر ایران، با حمله به گروه خیریه "جمعیت امام علی" و شارمین میمندی‌نژاد، موسس آن، آنها را به فعالیت علیه حکومت ایران و باورهای آن متهم کرده است. جمعیت امام علی گفته چنین حملاتی "هزینه حفظ استقلال" است.