تماشای فیلم با گوشی

این روزها هرکسی را که در اطرافمان می‌بینیم، حداقل یکبار تماشای فیلم با گوشی را تجربه کرده است. اما آیا می‌دانید این کار چه صدمه‌ی بزرگی به صنعت فیلمسازی، صدها کسب و کار و حتی سلامت بدن ما وارد می‌کند؟ ما نباید در دنیایی زندگی کنیم که تماشای فیلم حین پرواز یکی از گزینه‌های وی ...

نوشته تماشای فیلم با گوشی صنعت فیلمسازی را نابود می‌کند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.