آیت‌الله علی خامنه‌ای در پاسخ به درخواست حسن روحانی برای استفاده از صندوق توسعه ملی در جبرات خسارت‌های سیل، مجوز برداشت را به آینده موکول کرده و گفته است: "پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود."