وزیر نفت ایران می گوید فشار بیشتر واشنگتن بر تهران؛ بازار جهانی نفت را بیش از پیش شکننده می‌کند.