یک کارآگاه گفته است که عربستان سعودی، تلفن همراه جف بزوس، رئیس فروشگاه آنلاین آمازون را هک کرده و به اطلاعاتش دست یافته است. آقای بزوس، گوین دی‌بکر، کارآگاه استخدام کرده بود که بفمهد چگونه پیام خصوصی‌اش به دست روزنامه نشنال اینکوایرر افتاده است.