قیمت گذاری خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت علاوه بر اینکه قیمت گذاری خودرو بر مبنای 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار رویکرد مناسبی نداشته است، به موجب آن وضعیت نامطلوب بازار ادامه داشته و مردم نیز متضرر شده‌اند. محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ارزیابی قیمت گذاری خودرو بر اساس 5 ...

نوشته قیمت گذاری خودرو بر مبنای 5 درصد کمتر از حاشیه بازار به مردم زیان رسانده است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.