ستار سعیدی، یکی از تهیه‌کنندگان ارشد، در بخش فارسی بی‌بی‌سی است. او در این نوشته درباره کودک اوتیستیک خود نوشته. درباره بیم‌ها و امیدهایش.