اولین زنی که همراه پرواز تجاری به فضا رفت، از تجربه‌اش می‌گوید

اوایل ماه قبل بود که ویرجین گلکتیک توانست رکورد پرواز خود را بشکند و اولین زن را به‌همراه پرواز تجاری به فضا ببرد.