برای نخستین بار، کوکاکولا فاش کرده که برای تهیه محصولات خود در یک سال از سه میلیون تن پلاستیک استفاده کرده است. کوکاکولا یکی از چند شرکت بزرگ است که نشان داده‌اند سالانه چه مقدار پلاستیک استفاده می‌کنند.