صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرده که راشد خان، بازیکن مشهور تیم ملی کریکت افغانستان را به عنوان سفیر حسن نیت خود در این کشور انتخاب کرده است. او به یونیسف در زمینه تامین امنیت غذای، آموزش و بهداشت کودکان افغانستان کمک خواهد کرد. اکنون حدود ۶۰۰ هزار کودک در افغانستان امنیت غذایی ندارند.