اختراع ماده‌ای صداگیر که هوا و نور را به‌راحتی عبور می‌دهد

پژوهشگران موفق شده‌اند ماده‌ی جدیدی اختراع کنند که هوا و نور را به‌راحتی از خود عبور می‌دهد؛ اما از عبور صدا جلوگیری می‌کند.