در ونزوئلا، خوان گوآیدو، رهبر مخالفان که خودش را رئیس‌‌‌‌جمهوری می‌‌‌‌خواند، سفرش را به دور تا دور کشور آغاز کرده تا حامیانش را علیه دولت بسیج کند.