عباس غلامشاهی، یکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه ایران امروز اعلام کرد که نباید در خلیج‌فارس صید ترال یا ماهیگیری عمیق انجام شود و کشتی‌ها باید برای این کار به دریاهای دور بروند.