در نیوزیلند، شمار قربانیان حمله به دو مسجد در شهر کرایست چرچ به پنجاه نفر رسید.