گنجنامه همدان ارزشمندترین اثر تاریخی طبیعی ایران

گنجنامه از زیباترین مجموعه‌های تفریحی و تاریخی کشور نوشته‌هایی از دوران داریوش و خشایارشاه هخامنشی است که در همدان قرار دارد.