مقام‌های دو کشور همسایۀ تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیده‌اند که مقصران درگیری‌های اخیر در مرز میان دو کشور را شناسایی و مجازات کنند. ‏