اکوسیستم‌های ساحلی از سدهای برق‌آبی رودخانه‌ها رنج می‌برند

مطالعه‌ای جدید، پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ی مخازن سدهای بزرگ را به تصویر می‌کشد.