هزاران نفر از معترضان در الجزایر با خواست استعفای فوری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور، در خیابان‌های الجزیره، پایتخت، تجمع کردند. خبرنگار بی‌بی‌‎سی در الجزیره می‌گوید این بزرگترین تجمع در الجزایر در سال‌های اخیر است.