در دانشگاه زیگموند فروید وین در اتریش کنفرانس یک روزه‌ای درباره "ازدواج کودکان" و "ازدواج موقت" برگزار شد. پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی از کشورهای مختلف با ارائه مقاله جوانب مختلف، چالش‌ها و پیامدهای این دو پدیده را در جوامع اسلامی از جمله در چهار کشور ایران، عراق، افغانستان و عربستان بررسی کردند.