کشف باورنکردنی درمورد نحوه تکثیر نوعی ویروس

پژوهشگران روش تکثیر کاملا جدیدی را در نوعی از ویروس‌ها به نام ویروس‌های چندجزئی کشف کرده‌اند که برخلاف دانش گذشته آن‌ها درمورد نحوه تکثیر ویروس‌ها است.