چین به‌زودی در پژوهش‌های هوش مصنوعی از آمریکا پیشی می‌گیرد

چین امسال برای نخستین بار با انتشار بیش از ۵۰ درصد از پرارجاع‌ترین مقالات در حوزه‌ی هوش مصنوعی، آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.