چگونه یک سفر هوایی راحت با هواپیما داشته باشیم؟

شرایطی مانند صندلی‌های تنگ، هوای خشک و... از جمله عواملی هستند که می‌توانند راحتی پرواز و سفر با هواپیما را از بین می‌برند.