مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان می گویند، تنش‌های اخیر بر سر معرفی فرمانده جدید پلیس در ولایت بلخ تا حدی حل شده است.