طرح جدید سنای آمریکا اشتراک اطلاعات چهره بدون مجوز از کاربر را ممنوع می‌کند

سنای آمریکا در ادامه‌ی تلاش‌هایش برای حفظ بیشتر حریم خصوصی کاربران، پیشنهاد ممنوع‌شدن اشتراک اطلاعات چهره‌‌ای را درصورت اجازه‌‌ندادن کاربر مطرح کرد.