به گفته رئیس دادگستری تهران رای دادگاه در پرونده تجاوز و آزار جنسی سلمان خدادادی، نماینده مجلس، صادر شده است. جزئیات حکم به طور رسمی اعلام نشده است. زهرا نویدپور که آقای خدادادی را به تجاوز متهم کرده بود، چند ماه پیش درگذشت و منابع رسمی گفتند او "خودکشی" کرد.