بازپرسان اسپانیایی در حال بررسی ادعای حمله به سفارت کره شمالی در مادرید هستند. بنا به گزارش‌ها، ۲۲ فوریه، ۱۰ مهاجم به سفارت کره شمالی حمله کرده و وارد ساختمان شدند و دست‌و‌پای هشت نفر از افرادی را که در محل بودند، بستند و آنها را کتک زده و از آنها بازجویی کردند.