قرار است از المپیک سال آینده در توکیوی ژاپن، ورزش اسکیت بوردینگ هم به این رقابت ها اضافه شود. تیم اسکیت بوردینگ بریتانیا هم برای راهیابی به این مسابقه ها تلاش می کند.