خودروهای نوستالژی؛ پیکان جان‌سخت

پیکان؛ مشهورترین خودروی تاریخ ایران محسوب می‌شود . در این مطلب، با بررسی داستان تولید این محصول دوست‌داشتنی، یادی از آن نیز می‌کنیم.