نیوزیلند شاهد مرگبارترین حمله مسلحانه در تاریخ این کشور بوده حمله به دو مسجد در شهر کرایست چرچ، وقتی صدها نفر در حال برگزاری نماز جمعه بودند.