به کارگیری برخورددهنده‌ها برای حل مسئله انرژی تاریک

جهان در هر ثانیه کمی بزرگ‌تر می‌شود. دانشمندان قصد دارند با استفاده از LHC متوجه چرایی گسترش جهان شوند.