در پی پرتاب دو موشک از داخل نوار غزه و اصابت آنها به مناطق اطراف شهر تل اویو در مرکز اسرائیل، نیروی هوایی این کشور نقاطی در ان منطقه را هدف حمله هوایی قرار داده است. دولت اسرائیل جنبش حماس را مسئول نهایی این حمله دانسته و عملیات هوایی علیه مراکز نظامی متعلق به حماس صورت گرفته است.