در پی پرتاب دو راکت به سوی تل آویو، ارتش اسرائیل به حدود صد نقطه در نوار غزه حمله هوایی کرده است.