ناسا در اندیشه استفاده از راکتی تجاری برای ارسال فضاپیمای اوریون به دور ماه است

مدیر ناسا روز گذشته در جلسه‌ی استماع سنا اعلام کرد که برای ارسال کپسول اوریون به دور ماه، به‌جای سامانه پرتاب فضایی احتمالا از راکتی تجاری استفاده خواهد شد.