اقامت در هتل فضایی چگونه است؟

قرار است ایستگاه فضایی آرورا (Aurora) به اولین هتل فضایی تبدیل شود؛ اما تاکنون به این فکر کرده‌اید زندگی در چنین هتلی چگونه است؟