بسته های بلندمدت اینترنت

اخیرا بسیاری از مشترکان نسبت به حذف بسته های بلندمدت اینترنت معترض بودند و وزیر ارتباطات نیز به اپراتورهای تلفن همراه دستور داد تا ظرف مدت 48 ساعت این بسته‌ها را به حالت اولیه برگردانند که این دستور دیشب اجرایی شد. در روزهای گذشته اپراتورهای تلفن همراه بسته های بلندمدت اینترنت موبایل سه ماهه، شش ...

نوشته بسته های بلندمدت اینترنت با دستور وزیر ارتباطات مجددا ارائه شدند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.