در پی اعتراض شدید شخصیت های بزرگ سینمایی به تصمیم آکادمی اسکار در حذف چهار بخش از جوایز از پخش زنده، این آکادمی اعلام کرد که تمامی جوایز اسکار پخش زنده تلویزیونی خواهد داشت.