خبرنگار بی‌بی‌سی در شهر مرزی حیرتان با مرد و زنی صحبت کرده که در زمان ورود و خروج نیروهای شوروی در این منطقه مرزی ساکن بوده‌اند، آنان می‌گویند که زندگی در آن زمان بهتر بود و مشکلات نیز کم.