شماری از کاربران تلفن همراه در افغانستان با راه اندازی کمپین "اترا کجاست؟" از نحوه خدمات، مصرف بدون اطلاع کردیت (شارژ) و فعال شدن بسته‌های خدماتی بدون اطلاع مشتری شکایت دارند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا می گوید که پس از بررسی این شکایت‌ها، به مردم جواب خواهد داد.