فاجعه کلمبیا، چگونه اتفاق افتاد و چه درسی به ناسا داد

فاجعه‌ی کلمبیا، رخداد فضایی ناگواری بود که ۱۶ سال پیش به وقوع پیوست. در این مطلب به بررسی ابعاد این حادثه می‌پردازیم.