سرطان

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رشد سرطان می‌تواند فقط از یک سلول آغاز شود. به نظر می‌رسد دانشمندان راه جدیدی برای درمان سرطان با حمله به سلول های بنیادی سرطانی پیدا کرده‌اند. یکی از بیماری‌های ترسناک که تقریبا غیر قابل درمان باقی مانده است، سرطان است. معمولا عوارض سمی شیمی درمانی و پرتودرمانی ممکن است همانند ...

نوشته رشد سرطان می‌تواند از یک سلول آغاز شود؛ آیا درمان سرطان نزدیک است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.